آموزش مدیران

جلسات آموزش مدیران با همکاری دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود. جهت مشاهده جداول مربوط به برگزاری کلاس ها و دانلود مطالب درسی آموزش مدیران، 
اینجا را کلیک نمایید.

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت