رئیس جلسات و مسئول برگزاری


رئیس جلسه: آقای دکتر براتی

دکترای حرفه‌ای پزشکی(MD)  و دكتري تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (PhD)

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشكي شیراز دانشكده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

·         رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از  اسفند 91  تاکنون.

·         رئیس مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) از فروردین 95 تاکنون.

 

مسئول برگزاری جلسه: خانم نرجس السادات نسبی


دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی

·         مدرس دانشگاه از مهر 1390 تاکنون.

      ·         عضو کمیته و داور طرح‌های تحقیقاتی کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از 1386 تاکنون.

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 6-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت