گزارش جلسات برگزار شده 


سال 1395

سال 1394

سال 1393

سال 1392

17 جلسه

11 جلسه

31 جلسه

5 جلسه

الزامات اجرایي شدن مشارکت بخش دولتي-خصوصي در بیمارستان‌های دانشگاهي (2 جلسه)

 

 

تور بیمارستان چمران

مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان نمازی

کاهش بهره‌وری کمک بهیاران بخش‌های بالینی بیمارستان چمران

 

 

ارزشیابی عملکرد کارکنان بیمارستان مادروکودک

مهم‌ترین منبع سازماني:

 صعود یا افول

 

تور بیمارستان شهید فقیهی

نحوه پرداخت حق‌الزحمه عملکردی پزشکان عمومی بیمارستان علی‌اصغر

موضوع لغو اعمال جراحی در مرکز آموزش و درمانی حضرت زینب (س)

تأثير آموزش مهارت‌های ارتباطي و سلامت عمومي پرستاران دانشگاه علوم پزشكي  شيراز بر رضایت مراجعين

تور بیمارستان نمازی

ضعف مشارکت مسئولین در برنامه بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان شهید دستغیب

عدم تحقق هزینه‌های برخی بیماران بلاصاحب در بیمارستان اعصاب و روان بیمارستان ابن‌سینا

برآورد نيروهای پرستاری مورد نياز بیمارستان‌ها و مراکز آموزشي درمانی

تور بیمارستان حافظ

ارتقا انگیزش کارکنان پرستاری در بیمارستان آنکولوژی امیر

بهره‌وری اتاق‌های عمل بیمارستان خلیلی

مشترک بودن متخصص بین دو شهرستان نی‌ریز و استهبان و عدم حضور متخصص در تمام طول هفته در بیمارستان شهدای نی‌ریز

جمع‌بندی موضوعات و شاخص‌های کلیدی در مدیریت  بیمارستانی

 

تور بیمارستان خلیلی

چالش‌های اجرایی کارآموزی و کارورزی دانشجویان مدیریت بیمارستانی در مراکز درمانی و تدوین آئین‌نامه جدید کارآموزی و کارورزی

چالش‌های اجرای بسته خدمتی اول طرح تحول نظام سلامت (کاهش میزان پرداختی بیماران بستری بیمارستان‌های دولتی در بیمارستان شهید چمران)

مديريت تأسيسات بيمارستان

ساماندهی نیروی انسانی و بررسی مشکلات کارکنان مأمور به خدمت کارکنان بیمارستان شهید رجایی

گزارش توانمندسازی مدیران ارشد دانشگاه توسط ریاست دانشکده  مدیریت در اجلاس روسای قطب منطقه ۵ کشور

ارتقا کیفیت هتلینگ در بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری

مشکلات اعزام بیماران در بیمارستان حافظ و بررسی تنوع بخش‌ها و همگن نبودن تخصص‌های موجود در بیمارستان حافظ

انفورماتیک در بیمارستان، بلی یا خیر؟!

بررسی و پیگیری نتایج و اقدامات مربوط به ارتقای کیفیت وعده‌های غذایی در بیمارستان شهید فقیهی

بررسی و پیگیری نتایج اقدامات واگذاری و عوامل مؤثر بر رضایتمندی از غذا در بیمارستان قطب‌الدین شیراز

نظام پیشنهادات

تعیین چالش های مدیریت دارویی در داروخانه های بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم  پزشکی شیراز و ارائه راهکارهای جامع مدیریتی

بهبود بهره‌وری اتاق‌های عمل در بیمارستان خلیلی شیراز

مروری بر نتایج اقدامات نحوه ارزشیابی عملکرد کارکنان بر موضوع نحوه پرداخت کارانه کارکنان بیمارستان مادروکودک شیراز

آموزش مدیران

بررسی و پیگیری نتایج قانونمندی اعزام‌های بین بیمارستانی و مشاوره‌های پزشکی مرکز آموزشی درمانی حافظ شیراز

واگذاری امور لاندری بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی شیراز و مرودشت به بخش خصوصی و اداره آن به صورت متمرکز

 

بررسی راهکارهای چالش‌های بیست جلسه برگزارشده از جلسات هفتگی گزارش صبح و عصرگاهی

ارتقا کیفیت وعده‌های غذایی بیمارستان فقیهی

اخلاق پزشکی و طرح انطباق

بررسی و پیگیری نتایج اقدامات مدیریت اطلاعات در بهره‌گیری از سیستم HIS بیمارستان نمازی شیراز (3 جلسه)

سیستم اطلاعات بالینی و پرونده الکترونیک سلامت

چالش‌های اصلی در مدیریت 
 
اورژرانس بیمارستان‌ها 

برآورد تمایل به پرداخت در ازای ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران مراجعه کننده به واحد شیمی درمانی بیمارستان نمازی  شیراز در سال 1392، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

نتایج اقدامات مدیریتی بر موضوع نحوه محاسبه پرداختی پزشکان عمومی در سطح دانشگاه بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع) شیراز

نتایج اقدامات مدیریتی بر موضوع کنسل شدن اعمال جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت زینب (س)شیراز

هزینه های غیر قابل برگشت بیماران اتباع خارجی مخصوصاً مهاجرین تبعه افغانستان

 

 

 

 

 

 

نتایج اقدامات مدیریتی بر موضوع عدم تحقق هزینه‌های حقیقی و حقوقی بیماران بلاصاحب بیمارستان ابن‌سینا شیراز

تاثیر مشارکت خیرین در ادره امور مراکز درمانی

اقدامات مدیریتی در خصوص ضعف در همکاری مسئولین جهت اجرا و نهادینه کردن برنامه‌های اعتباربخشی و بهبود کیفیت

ارتقا کیفیت وعده‌های غذایی در بیمارستان و افزایش رضایتمندی بیمارستان قطب‌الدین

تجربیات مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت در راستای اجرای طرح ایمنی بیمار و سنجه های اعتباربخشی

 

بررسی راهکارهای اجرایی مصوبات سی جلسه برگزارشده از جلسات هفتگی گزارش عصرگاهی مدیران

بررسی تأخیر در ترخیص بیمار پس از صدور دستور ترخیص توسط پزشک در بیمارستان شهید فقیهی شیراز

 

ارتقا انگيزش کارکنان پرستاري در بخش‌های ويژه مركز آموزشي درماني آنكولوژي امير

اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده برای ارتقاء شاخص های مدیریتی در بیمارستان
جنبه ها و اثرات پیاده سازی راهنماهای طبابت بالینی در نظام سلامت

 

عوامل موثر بر موفقیت سیستم اطلاعات بیمارستانی تیراژه دربیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تفكر استراتژيك و بررسی سطح رضايتمندي کارکنان و مددجويان مرکز آموزشی درماني حافظ

متمرکز نمودن آمبولانس بیمارستانی و مدیریت واحد

کارایی در بیمارستان ها با توجه به مدل پابن لاسو و روش تحلیل پوششی داده ها

بررسی هزینه اثربخشی و بهره‌وری بخش‌های زنان و زایمان در مرکز آموزشی درمانی حضرت زینب (س)

 

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت