گزارش جلسات برگزارشده

 

سال 1395

سال 1394

سال 1393

سال 1392

17 جلسه

11 جلسه

31 جلسه

5 جلسه

الزامات اجرایي شدن مشارکت بخش دولتي-خصوصي در بیمارستان‌های دانشگاهي (2 جلسه)

تور بیمارستان چمران

 

مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان نمازی

کاهش بهره‌وری کمک بهیاران بخش‌های بالینی بیمارستان چمران

 

ارزشیابی عملکرد کارکنان بیمارستان مادروکودک

نحوه پرداخت حق‌الزحمه عملکردی پزشکان عمومی بیمارستان علی‌اصغر

موضوع لغو اعمال جراحی در مرکز آموزش و درمانی حضرت زینب (س)

 مهم‌ترین منبع سازماني:

 صعود یا افول

ضعف مشارکت مسئولین در برنامه بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان شهید دستغیب

تور بیمارستان شهید فقیهی

 

عدم تحقق هزینه‌های برخی بیماران بلاصاحب در بیمارستان اعصاب و روان بیمارستان ابن‌سینا

ارتقا انگیزش کارکنان پرستاری در بیمارستان آنکولوژی امیر

بهره‌وری اتاق‌های عمل بیمارستان خلیلی

 

 تأثير آموزش مهارت‌های  ارتباطي و سلامت عمومي  پرستاران دانشگاه علوم پزشكي  شيراز بر رضایت مراجعين

مشترک بودن متخصص بین دو شهرستان نی‌ریز و استهبان و عدم حضور متخصص در تمام طول هفته در بیمارستان شهدای نی‌ریز

چالش‌های اجرایی کارآموزی و کارورزی دانشجویان مدیریت بیمارستانی در مراکز درمانی و تدوین آئین‌نامه جدید کارآموزی و کارورزی

چالش‌های اجرای بسته خدمتی اول طرح تحول نظام سلامت (کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی ) در بیمارستان شهید چمران

 برآورد نيروهای پرستاری مورد  نياز بیمارستان‌ها و مراکز  آموزشي درمانی

تور بیمارستان نمازی

ساماندهی نیروی انسانی و بررسی مشکلات کارکنان مأمور به خدمت کارکنان بیمارستان شهید رجایی

ارتقا کیفیت هتلینگ در بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری

مشکلات اعزام بیماران در بیمارستان حافظ و بررسی تنوع بخش‌ها و همگن نبودن تخصص‌های موجود در بیمارستان حافظ

بررسی و پیگیری نتایج و اقدامات مربوط به ارتقای کیفیت وعده‌های غذایی در بیمارستان شهید فقیهی

 جمع‌بندی موضوعات و  شاخص‌های کلیدی در مدیریت  بیمارستانی

بررسی و پیگیری نتایج اقدامات واگذاری و عوامل مؤثر بر رضایتمندی از غذا در بیمارستان قطب‌الدین شیراز

بهبود بهره‌وری اتاق‌های عمل در بیمارستان خلیلی شیراز

تور بیمارستان حافظ

مروری بر نتایج اقدامات نحوه ارزشیابی عملکرد کارکنان بر موضوع نحوه پرداخت کارانه کارکنان بیمارستان مادروکودک شیراز

مديريت تأسيسات بيمارستان

بررسی و پیگیری نتایج قانونمندی اعزام‌های بین بیمارستانی و مشاوره‌های پزشکی مرکز آموزشی درمانی حافظ شیراز

موضوع ارتقا کیفیت وعده‌های غذایی بیمارستان فقیهی

بررسی راهکارهای چالش‌های بیست جلسه برگزارشده از جلسات هفتگی گزارش صبح و عصرگاهی

بررسی و پیگیری نتایج اقدامات مدیریت اطلاعات در بهره‌گیری از سیستم HIS بیمارستان نمازی شیراز (3 جلسه)

انفورماتیک در بیمارستان، بلی یا خیر؟!

سیستم اطلاعات بالینی و پرونده الکترونیک سلامت

تور بیمارستان خلیلی

نتایج اقدامات مدیریتی بر موضوع نحوه محاسبه پرداختی پزشکان عمومی در سطح دانشگاه بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع) شیراز

 نظام پیشنهادات

نتایج اقدامات مدیریتی بر موضوع کنسل شدن اعمال جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت زینب (س)شیراز

نتایج اقدامات مدیریتی بر موضوع عدم تحقق هزینه‌های حقیقی و حقوقی بیماران بلاصاحب بیمارستان ابن‌سینا شیراز

ارتقا کیفیت وعده‌های غذایی در بیمارستان و افزایش رضایتمندی بیمارستان قطب‌الدین

 آموزش مدیران

اقدامات مدیریتی در خصوص ضعف در همکاری مسئولین جهت اجرا و نهادینه کردن برنامه‌های اعتباربخشی و بهبود کیفیت

بررسی راهکارهای اجرایی مصوبات سی جلسه برگزارشده از جلسات هفتگی گزارش عصرگاهی مدیران

 

 طرح انطباق

 

 

 

 

گزارش توانمندسازی مدیران ارشد دانشگاه توسط ریاست دانشکده مدیریت در اجلاس روسای قطب منطقه 5 کشور

ارتقا انگيزش کارکنان پرستاري در بخش‌های ويژه مركز آموزشي درماني آنكولوژي امير

تفكر استراتژيك و بررسی سطح رضايتمندي کارکنان و مددجويان مرکز آموزشی درماني حافظ

 

 چالش‌های اصلی در مدیریت 
 اورژرانس
 بیمارستان‌ها 
 

 

 

 

متمرکز نمودن آمبولانس بیمارستانی و مدیریت واحد

بررسی هزینه اثربخشی و بهره‌وری بخش‌های زنان و زایمان در مرکز آموزشی درمانی حضرت زینب (س)


 


  

 

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت