برنامه زمان‌بندی جلسات


ردیف

تاریخ

ساعت

ارائه دهنده

مکان

1

95/07/05

15 13:30

آموزش مدیران

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی

2

95/07/19

15 13:30

بیمارستان شوشتری

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی

3

95/08/03

15 13:30

عضو هیئت‌علمی دانشکده

آقای دکتر پیروی

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی

4

95/08/24

15 13:30

بررسي هزينه هاي غيرقابل برگشت بيماران اتباع خارجي مخصوصا مهاجرين تبعه افغانستان

بیمارستان نمازی

5

95/09/01

15 13:30

عضو هیئت‌علمی دانشکده

خانم دکتر کاووسی

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی

6

95/09/15

15 13:30

بیمارستان شهید مطهری مرودشت

 

7

95/09/29

15 13:30

عضو هیئت‌علمی دانشکده

خانم دكتر رضايي

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی

8

95/10/13

15 13:30

تور بیمارستان
حضرت علی‌اصغر (ع)

بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع)

9

95/10/27

15 13:30

عضو هیئت‌علمی دانشکده

آقایان دکتر کشاورز و دکتر لطفی

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی

10

95/11/11

15 13:30

بیمارستان کوثر

 

11

95/11/25

15 13:30

عضو هیئت‌علمی دانشکده

خانم دكتر محمودزاده

دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی

12

95/12/09

15 13:30

بیمارستان هاشمی نژاد

  
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت