نظرسنجی 


خواهشمند است نظر خود را در رابطه با جلسات عصرگاهی مدیران، اعلام فرمایید.


عنوان جلسه:*
تاریخ جلسه:*
آیا محتوای مورد بحث در جلسه متناسب با نیازهای مدیریتی بوده است؟* بلی
خیر
آیا محتوای مورد بحث کاربردی بوده است؟* بلی
خیر
در صورت نیاز و کاربردی بودن، پیشنهادی در خصوص مسائل مربوط به این موضوع دارید؟
آیا پیشنهادی برای ارائه بهتر محتوای جلسات دارید؟
آیا سخنران خاصی (داخل یا خارج از دانشگاه) مدنظرتان است که برای ارائه محتوا در جلسات عصرگاهی دعوت شوند؟
اگر پیشنهاد یا نظر دیگری برای برگزاری بهتر جلسات دارید، ممنون می شویم ارائه بفرمایید.
متن تصویر*
Reload
ورود اطلاعات در فیلد های ستاره دار الزامی است.
    
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت