صورت‌جلسه‌ها و مطالب ارائه‌شده

 

رديف

عنوان موضوع

تاریخ 

فایل صورت‌جلسه

فایل ارائه

1

کاهش بهره‌وری کمک بهیاران بخش‌های بالینی بیمارستان چمران

92/10/23

PDF

case study

2

بهره‌وری اتاق‌های عمل بیمارستان خلیلی

 92/11/07

PDF

case study

3

مشکلات اعزام بیماران در بیمارستان حافظ و بررسی تنوع بخش‌ها و همگن نبودن تخصص‌های موجود در بیمارستان حافظ

 92/11/21

PDF

case study

4

موضوع ارتقا کیفیت وعده‌های غذایی بیمارستان فقیهی

92/12/05

PDF

case study

 5

ارتقا کیفیت وعده‌های غذایی در بیمارستان و افزایش رضایتمندی بیمارستان قطب‌الدین

92/12/12

PDF

case study

6

مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان نمازی

93/02/01

PDF

case study

7

ارزشیابی عملکرد کارکنان بیمارستان مادر و کودک

 93/02/08

PDF

case study

8

نحوه پرداخت حق‌الزحمه عملکردی پزشکان عمومی بیمارستان علی‌اصغر

93/02/15

PDF

case study

 9

موضوع لغو اعمال جراحی در مرکز آموزش و درمانی حضرت زینب (س)

93/02/22

PDF

case study

 10

ضعف مشارکت مسئولین در برنامه بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان شهید دستغیب

93/02/23

PDF

case study

11

عدم تحقق هزینه‌های برخی بیماران بلاصاحب در بیمارستان اعصاب و روان بیمارستان ابن‌سینا

93/03/12

PDF

case study

12

ارتقا انگیزش کارکنان پرستاری در بیمارستان آنکولوژی امیر

93/03/19

PDF

case study

13

مشترک بودن متخصص بین دو شهرستان نی‌ریز و استهبان و عدم حضور متخصص در تمام طول هفته در بیمارستان شهدای نی‌ریز

93/04/02

PDF

case study

14

چالش‌های اجرایی کارآموزی و کارورزی دانشجویان مدیریت بیمارستانی در مراکز درمانی و تدوین آئین‌نامه جدید کارآموزی و کارورزی

93/04/09

PDF

15

چالش‌های اجرای بسته خدمتی اول طرح تحول نظام سلامت (کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی ) در بیمارستان شهید چمران

93/04/16

PDF

case study

16

ارتقا کیفیت هتلینگ در بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری

93/04/23

PDF

case study

17

 ساماندهی نیروی انسانی و بررسی مشکلات کارکنان مأمور به خدمت کارکنان بیمارستان شهید رجایی

93/04/26

PDF

18

بررسی و پیگیری نتایج و اقدامات مربوط به ارتقای کیفیت وعده‌های غذایی در بیمارستان شهید فقیهی

93/04/30

PDF

case study

19

بررسی و پیگیری نتایج اقدامات واگذاری و عوامل مؤثر بر رضایتمندی از غذا در بیمارستان قطب‌الدین شیراز

93/06/03

PDF

case study

20

بهبود بهره‌وری اتاق‌های عمل بیمارستان خلیلی شیراز

93/06/10

PDF

21

مروری بر نتایج اقدامات نحوه ارزشیابی عملکرد کارکنان بر موضوع نحوه پرداخت کارانه کارکنان بیمارستان مادروکودک شیراز

93/06/10

PDF

22

بررسی و پیگیری نتایج قانونمندی اعزام‌های بین بیمارستانی و مشاوره‌های پزشکی مرکز آموزشی درمانی حافظ شیراز

93/06/24

PDF

23 

بررسی راهکارهای چالش‌های بیست جلسه برگزارشده از جلسات هفتگی گزارش صبح و عصرگاهی

93/06/31

PDF

24
25
26

بررسی و پیگیری نتایج اقدامات مدیریت اطلاعات در بهره‌گیری از سیستم HIS بیمارستان نمازی شیراز (3 جلسه)

93/07/07
 93/07/09

93/07/14

PDF

27

 سیستم اطلاعات بالینی و پرونده الکترونیک سلامت

 93/08/05

PDF

28

نتایج اقدامات مدیریتی در خصوص نحوه محاسبه پرداختی پزشکان عمومی در سطح دانشگاه بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع)

93/08/19

PDF

29

نتایج اقدامات مدیریتی در خصوص کنسل شدن اعمال جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت زینب (س)

93/08/26

PDF

30

نتایج اقدامات مدیریتی در خصوص عدم تحقق هزینه‌های حقیقی و حقوقی بیماران بلاصاحب بیمارستان ابن‌سینا شیراز

93/09/06

PDF

31

 اقدامات مدیریتی در خصوص ضعف در همکاری مسئولین جهت اجرا و نهادینه کردن برنامه‌های اعتباربخشی و بهبود کیفیت

 93/09/10

PDF

32

بررسی راهکارهای اجرایی مصوبات سی جلسه برگزارشده از جلسات هفتگی گزارش عصرگاهی مدیران

93/09/17

PDF

33

 ارتقا انگيزش کارکنان پرستاري در بخش‌های ويژه مركز آموزشي درماني آنكولوژي امير

93/09/24 

PDF

34

تفكر استراتژيك و بررسی سطح رضايتمندي کارکنان و مددجويان مرکز آموزشی درماني حافظ

93/10/24

PDF

35

متمرکز نمودن آمبولانس بیمارستانی و مدیریت واحد

93/11/06

PDF

36

بررسی هزینه اثربخشی و بهره‌وری بخش‌های زنان و زایمان در مرکز آموزشی درمانی حضرت زینب (س)

93/11/20

PDF

37

38

تور بیمارستان چمران (دو جلسه)

94/01/24

94/01/31

PDF

39

40

تور بیمارستان فقیهی (دو جلسه)

94/02/21

94/03/04

PDF

41

42

تور بیمارستان نمازی (دو جلسه)

94/03/25

94/04/08

PDF

43

44

تور بیمارستان حافظ (دو جلسه)

94/05/25

94/06/02

PDF

45

46

تور بیمارستان خلیلی (دو جلسه)

94/07/01

94/07/15

PDF

47

گزارش توانمندسازی مدیران ارشد دانشگاه توسط ریاست دانشکده  مدیریت در اجلاس روسای قطب منطقه ۵ کشور

94/09/04

PDF

48

الزامات اجرايي شدن مشاركت بخش دولتي – خصوصي در بیمارستان‌های دانشگاهي-هفته اول

95/02/06

PDF

49

الزامات اجرايي شدن مشاركت بخش دولتي – خصوصي در بیمارستان‌های دانشگاهي-هفته دوم

95/02/20

PDF

50

مهم‌ترین منبع سازمان- سرمايه انساني: صعود يا افول

95/03/03

PDF

51

تأثير آموزش مهارت‌های ارتباطي و سلامت عمومي پرستاران دانشگاه علوم پزشكي شيراز بررضایت مراجعين

95/03/17

PDF

case study

52

برآورد نيروهای پرستاری مورد نياز بیمارستان‌ها و مراکز آموزشي درماني

95/03/31

PDF

case study

53

جمع‌بندی موضوعات و شاخص‌های کلیدی در مدیریت بیمارستانی

95/04/24

PDF

54

مديريت تأسيسات بيمارستان

95/05/18

PDF

case study

55

انفورماتیک در بیمارستان، بلی یا خیر؟!

95/06/01

PDF

case study

56

نظام پیشنهادات

95/06/15

PDF

57

آموزش مدیران

95/07/05

PDF

58

طرح انطباق

95/07/19

PDF

case study1

case study2

 59

  چالش‌های اصلی در مدیریت اورژرانس بیمارستان‌ها 

95/08/03 

PDF 

60

 هزینه های غیر قابل برگشت بیماران اتباع خارجی مخصوصاً مهاجرین تبعه افغانستان

 95/08/24

 PDF

 Case study

61

تجربیات مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت در راستای اجرای طرح ایمنی بیمار و سنجه های اعتباربخشی

95/09/15

PDF

Case study

62

 بررسی تأخیر در ترخیص بیمار پس از صدور دستور ترخیص توسط پزشک در بیمارستان شهید فقیهی شیراز

 95/09/29

PDF

Case study

63

اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده برای ارتقاء شاخص های مدیریتی در بیمارستان
جنبه ها و اثرات پیاده سازی راهنماهای طبابت بالینی در نظام سلامت

95/10/20

PDF

Case study1
Case study2

64

کارایی در بیمارستان ها با توجه به مدل پابن لاسو و روش تحلیل پوششی داده ها

 95/10/27

 PDF

Case study

65

موضوعات اساسی و محوری در الگوی مدیریت بیمارستان ها

96/02/11

PDF

 Case study

66

راه اندازی بخش اورژانس مرکز آموزشی _ درمانی شهید مطهری مرودشت

 96/03/08

PDF

 Case study

67

بررسی لایحه بودجه بخش بهداشت و درمان سال 1396

96/04/12

 PDF

Case study

 68

 بررسی نتایج ارزیابی جامع مدیریتی در حیطه مالی 

 96/05/09

 PDF

Case study

69

بررسی نتایج ارزیابی جامع مدیریتی در حیطه مالی 

96/05/30

 PDF

 Case study

70

نتایج حیطه های مختلف ارزیابی جامع مدیریتی بیمارستان ها

96/07/03

 PDF

Case study

 71

تدوين برنامه استراتژيک در يكی از بيمارستان ها  

 96/08/08

PDF   Case study
 72

هوش تجاری و كاربرد آن در كمک به تصميم گيری های بيمارستان  

 96/09/13 PDF   Case study
 73

 مقایسه هزینه اعمال جراحی گلوبال با هزینه واقعی در سال 1395 

 96/10/11  PDF  Case study
 74

 تأثیر روندهای کلان نظام سلامت بر عملکرد بیمارستان ها در ایران

96/11/23  PDF  Case study 
75

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص کاهش کسورات بستری در بیمارستان شهید فقیهی

96/12/14 PDF  Case study 

                           ادامه                      
 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت