برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی


ماموریت

همکاری و تعامل نزدیک با سازمان‏ های ارایه دهنده خدمات سلامت جهت ارایه خدمات پژوهشی، آموزشی، و مشاوره‏ ای با کیفیت در زمینه مدیریت سلامت و حوزه ‏های مرتبط به سازمان‏ های ارایه دهنده خدمات سلامت در سراسر کشور

 

چشم انداز

ارایه برترین و به روزترین خدمات و شناخته شدن به ‏عنوان بهترین ارایه دهنده خدمات پژوهشی، آموزشی، و مشاوره‏ای در زمینه مدیریت و اقتصاد سلامت در قطب جنوب کشور 


ارزش ‏ها

توجه و مطالعه‏ ی به ‏روزترین مطالب علمی در زمینه‏ های فعالیت به‏ طور مستمر

رعایت اصول اخلاق علمی در پژوهش و آموزش

توسعه روابط با پژوهشگران و تأکید بر انجام فعالیت‏ های مشارکتی

دقت و سرعت در انجام فعالیت‏ های پژوهشی، آموزشی و مشاوره ‏ای

توجه به رضایت گیرندگان خدمات

توجه به کیفیت در فعالیت‏ های پژوهشی، آموزشی و مشاوره ‏ای
 

 

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت