برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی

استراتژی ها:

1. اخذ مجوز قطعی از شورای گسترش وزارت بهداشت

2. توسعه مدیریت منابع انسانی سلامت

3. تقویت مرکز به عنوان قطب تحقیقات مدیرت و سرمایه انسانی جنوب کشور

4. توسعه مشارکت آگاهانه مدیران و پرسنل در به ثمر رسیدن تحقیقات در حوزه مدیرت خدمات بهداشتی و  درمانی

اهداف عینی:

1. تصویب سالیانه 10 طرح پژوهشی

2. انتشار سالیانه  10 مقاله انگلیسی و فارسی  در نشریات معتبر خارجی و داخلی

3.جذب بودجه از محل اعتبارات مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه

4. تالیف یک عنوان کتاب تخصصی در هر سال

5. برگزاری همایش های علمی مرتبط با حیطه فعالیت مرکز

6. عقد تفاهم نامه همکاری با سایر  بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتی

 

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 6-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت