مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی فعالیت خود را در دی ماه سال 1393 در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز نمود. هدف اصلی این مرکز، ارتقای مدیریت نظام سلامت و همچنین ارتقا بهره وری از سرمایه های انسانی بر مبنای پژوهش های کاربردی است.

 


 

 

 

Feature Slides

شروع به کار وب سایت مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی

وب سایت مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی با همکاری کارشناسان این مرکز و معاونت پژوهشی دانشگاه ایجاد شده است. از شما همکاران و مراجعین گرامی این وب سایت دعوت می شود که با شرکت در نظرسنجی وب سایت، با ما همراه باشید و نظرات و پیشنهادهای خود را به ما اطلاع دهید


Affiliation :

فارسی: مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

English: Health Human Resources Research Center, School of Management & Information Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran