مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی فعالیت خود را در دی ماه سال 1393 در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز نمود. هدف اصلی این مرکز، ارتقای مدیریت نظام سلامت و همچنین ارتقا بهره وری از سرمایه های انسانی بر مبنای پژوهش های کاربردی است.

 


 

 

 

Feature Slides

اطلاعیه کارگاه ارزیابی فناوری سلامت HTA با تدریس دکتر مجدزاده1394-7-19

اطلاعیه کارگاه  ارزیابی فناوری سلامت HTA با تدریس دکتر مجدزاده

به اطلاع می رساند مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی دانشکده؛ با دعوت از دکتر سیدرضا مجد زاده؛ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس پژوهشکده سلامت؛ اقدام به برگزاری کارگاه با موضوع ارزیابی فناوری سلامت  HTAدر روز پنج شنبه مورخ 23/7/94 از ساعت 14-16 در سالن کنفرانس دانشکده نموده است. لذا از همه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و پی اچ دی برای شرکت در این کارگاه دعوت به عمل می آید.مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی