مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی فعالیت خود را در دی ماه سال 1393 در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز نمود. هدف اصلی این مرکز، ارتقای مدیریت نظام سلامت و همچنین ارتقا بهره وری از سرمایه های انسانی بر مبنای پژوهش های کاربردی است.

 


 

 

 

Feature Slides

برگزاری هفتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 13961396-9-20

هفتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال جاری در تاریخ 96/08/08 با حضور گسترده مدعوین از بیمارستان ها و ستاد دانشگاه در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی شیراز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، در این جلسه برنامه استراتژیک یکی از بیمارستان های خصوصی شهر شیراز مطرح و بررسی شد. این برنامه که توسط دو تن از دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ( جناب آقای صادق خانی و سرکار خانم صالحی) به راهنمایی سرکار خانم دکتر حاتم از اساتید گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و همکاری مدیریت بیمارستان دنا جناب آقای نامجو انجام شد، مورد استقبال و بحث حاضرین در جلسه قرار گرفت.

 

  اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری هشتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-9-20
برگزاری هشتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
برگزاری هفتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-9-20
برگزاری هفتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
ارتقای دو تن از اعضای مرکز تحقیقات به مرتبه دانشیاری
1396-8-14
.دکتر امید براتی و دکتر رامین روانگرد از اعضای فعال مرکز تحقیقات به رتبه دانشیاری ارتقا یافتند
برگزاری ششمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-7-4
برگزاری ششمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396