مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی فعالیت خود را در دی ماه سال 1393 در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز نمود. هدف اصلی این مرکز، ارتقای مدیریت نظام سلامت و همچنین ارتقا بهره وری از سرمایه های انسانی بر مبنای پژوهش های کاربردی است.

 


 

 

 

Feature Slides

برگزاری ششمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 13961396-7-4

ششمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال جاری در تاریخ 96/07/03 با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان ستاد دانشگاه، مدیران بیمارستان ها و اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی  شیراز برگزار شد. در این جلسه در ادامه سلسله جلسات مربوط به ارزیابی عملکرد بیمارستان ها، دکتر محسن بیاتی عضو هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشکده نتایج مربوط به ارزیابی عملکرد بیمارستان ها در حیطه های درآمدی، هزینه ها، فرآیندهای داخلی و یادگیری را گزارش دادند، همچنین سایر حاضرین در جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در مورد گزارش را مطرح کردند.

 

  اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری هشتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-9-20
برگزاری هشتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
برگزاری هفتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-9-20
برگزاری هفتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
ارتقای دو تن از اعضای مرکز تحقیقات به مرتبه دانشیاری
1396-8-14
.دکتر امید براتی و دکتر رامین روانگرد از اعضای فعال مرکز تحقیقات به رتبه دانشیاری ارتقا یافتند
برگزاری ششمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-7-4
برگزاری ششمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396