مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی فعالیت خود را در دی ماه سال 1393 در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز نمود. هدف اصلی این مرکز، ارتقای مدیریت نظام سلامت و همچنین ارتقا بهره وری از سرمایه های انسانی بر مبنای پژوهش های کاربردی است.

 


 

 

 

Feature Slides

برگزاری ششمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 13961396-7-4

ششمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال جاری در تاریخ 96/07/03 با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان ستاد دانشگاه، مدیران بیمارستان ها و اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی  شیراز برگزار شد. در این جلسه در ادامه سلسله جلسات مربوط به ارزیابی عملکرد بیمارستان ها، دکتر محسن بیاتی عضو هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشکده نتایج مربوط به ارزیابی عملکرد بیمارستان ها در حیطه های درآمدی، هزینه ها، فرآیندهای داخلی و یادگیری را گزارش دادند، همچنین سایر حاضرین در جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در مورد گزارش را مطرح کردند.

 

  اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری یازدهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-12-21
برگزاری یازدهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
هشتمين جلسه ژورنال كلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
1396-12-21
هشتمين جلسه ژورنال كلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
برگزاری دهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-11-25
برگزاری دهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
هفتمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
1396-11-23
هفتمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
فراخوان مسابقه طراحی نشان (لوگو) مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت
1396-11-3
فراخوان مسابقه طراحی نشان (لوگو) مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت
برگزاری نهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-10-12
برگزاری نهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
ششمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
1396-10-2
ششمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی