مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی فعالیت خود را در دی ماه سال 1393 در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز نمود. هدف اصلی این مرکز، ارتقای مدیریت نظام سلامت و همچنین ارتقا بهره وری از سرمایه های انسانی بر مبنای پژوهش های کاربردی است.

 


 

 

 

Feature Slides

برگزاری هشتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 13961396-9-20

هشتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال جاری در تاریخ 96/09/13 با حضور مدعوین در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی شیراز برگزار گردید.

در این جلسه به موضوع هوش تجاری و کاربرد آن در مدیریت بیمارستان پرداخته شد. این موضوع توسط جناب آقای دکتر نصیری، عضو هیات علمی گروه مدیریت اطلاعات سلامت ارائه شد و مورد استقبال و بحث حاضرین در جلسه قرار گرفت.

 

  اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری نهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-10-12
برگزاری نهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
ششمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
1396-10-2
ششمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
برگزاری هشتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-9-20
برگزاری هشتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
برگزاری هفتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-9-20
برگزاری هفتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
ارتقای دو تن از اعضای مرکز تحقیقات به مرتبه دانشیاری
1396-8-14
.دکتر امید براتی و دکتر رامین روانگرد از اعضای فعال مرکز تحقیقات به رتبه دانشیاری ارتقا یافتند
برگزاری ششمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
1396-7-4
برگزاری ششمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396