اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


 

برگزاری نهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
   برگزاری نهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
    1396-10-12
    ادامه ...

ششمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
   ششمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
    1396-10-2
    ادامه ...

برگزاری هشتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
   برگزاری هشتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
    1396-9-20
    ادامه ...

برگزاری هفتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
   برگزاری هفتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
    1396-9-20
    ادامه ...

ارتقای دو تن از اعضای مرکز تحقیقات به مرتبه دانشیاری
   .دکتر امید براتی و دکتر رامین روانگرد از اعضای فعال مرکز تحقیقات به رتبه دانشیاری ارتقا یافتند
    1396-8-14
    ادامه ...

برگزاری ششمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
   برگزاری ششمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
    1396-7-4
    ادامه ...

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت