اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


 

تعداد: 15  |  صفحات:  1  2 

برگزاری دومین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1397
   برگزاری دومین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1397
    1397-4-2
    ادامه ...

برگزاری دومين ژورنال كلاب دانشكده در سال 1397
   برگزاری دومين ژورنال كلاب دانشكده در سال 1397
    1397-3-28
    ادامه ...

برگزاری اولین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1397
   برگزاری اولین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1397
    1397-3-6
    ادامه ...

برگزاری اولين جلسه ژورنال كلاب در سال 1397
   برگزاری اولين جلسه ژورنال كلاب در سال 1397
    1397-3-6
    ادامه ...

برگزاری یازدهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
   برگزاری یازدهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
    1396-12-21
    ادامه ...

هشتمين جلسه ژورنال كلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
   هشتمين جلسه ژورنال كلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
    1396-12-21
    ادامه ...

برگزاری دهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
   برگزاری دهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
    1396-11-25
    ادامه ...

هفتمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
   هفتمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
    1396-11-23
    ادامه ...

فراخوان مسابقه طراحی نشان (لوگو) مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت
   فراخوان مسابقه طراحی نشان (لوگو) مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت
    1396-11-3
    ادامه ...

برگزاری نهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
   برگزاری نهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
    1396-10-12
    ادامه ...

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت