اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


 

تعداد: 11  |  صفحات:  1  2 

برگزاری یازدهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
   برگزاری یازدهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
    1396-12-21
    ادامه ...

هشتمين جلسه ژورنال كلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
   هشتمين جلسه ژورنال كلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
    1396-12-21
    ادامه ...

برگزاری دهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
   برگزاری دهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
    1396-11-25
    ادامه ...

هفتمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
   هفتمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
    1396-11-23
    ادامه ...

فراخوان مسابقه طراحی نشان (لوگو) مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت
   فراخوان مسابقه طراحی نشان (لوگو) مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت
    1396-11-3
    ادامه ...

برگزاری نهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
   برگزاری نهمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
    1396-10-12
    ادامه ...

ششمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
   ششمین جلسه ژورنال کلاب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
    1396-10-2
    ادامه ...

برگزاری هشتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
   برگزاری هشتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
    1396-9-20
    ادامه ...

برگزاری هفتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
   برگزاری هفتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 1396
    1396-9-20
    ادامه ...

ارتقای دو تن از اعضای مرکز تحقیقات به مرتبه دانشیاری
   .دکتر امید براتی و دکتر رامین روانگرد از اعضای فعال مرکز تحقیقات به رتبه دانشیاری ارتقا یافتند
    1396-8-14
    ادامه ...

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت