اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


برگزاری هفتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 13961396-9-20

هفتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال جاری در تاریخ 96/08/08 با حضور گسترده مدعوین از بیمارستان ها و ستاد دانشگاه در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی شیراز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، در این جلسه برنامه استراتژیک یکی از بیمارستان های خصوصی شهر شیراز مطرح و بررسی شد. این برنامه که توسط دو تن از دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ( جناب آقای صادق خانی و سرکار خانم صالحی) به راهنمایی سرکار خانم دکتر حاتم از اساتید گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و همکاری مدیریت بیمارستان دنا جناب آقای نامجو انجام شد، مورد استقبال و بحث حاضرین در جلسه قرار گرفت.

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت