اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


برگزاری ششمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 13961396-7-4

ششمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال جاری در تاریخ 96/07/03 با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان ستاد دانشگاه، مدیران بیمارستان ها و اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی  شیراز برگزار شد. در این جلسه در ادامه سلسله جلسات مربوط به ارزیابی عملکرد بیمارستان ها، دکتر محسن بیاتی عضو هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشکده نتایج مربوط به ارزیابی عملکرد بیمارستان ها در حیطه های درآمدی، هزینه ها، فرآیندهای داخلی و یادگیری را گزارش دادند، همچنین سایر حاضرین در جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در مورد گزارش را مطرح کردند.

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت