اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


دریافت رتبه علمی پژوهشی مجله مدیریت و انفورماتیک سلامت از کمیسیون نشریات علوم پزشکی شیراز1393-8-28

دریافت رتبه علمی پژوهشی مجله مدیریت

و انفورماتیک سلامت از کمیسیون نشریات

 علوم پزشکی کشور

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 6-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت