اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


اطلاعیه و فراخوان مجله مدیریت و انفورماتیک سلامت1392-4-12

اطلاعیه و فراخوان مجله مدیریت و انفورماتیک سلامت

پیوندها:
 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت