اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


برگزاری هشتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال 13961396-9-20

هشتمین جلسه عصرگاهی مدیران در سال جاری در تاریخ 96/09/13 با حضور مدعوین در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی شیراز برگزار گردید.

در این جلسه به موضوع هوش تجاری و کاربرد آن در مدیریت بیمارستان پرداخته شد. این موضوع توسط جناب آقای دکتر نصیری، عضو هیات علمی گروه مدیریت اطلاعات سلامت ارائه شد و مورد استقبال و بحث حاضرین در جلسه قرار گرفت.

 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت