اولویت های پژوهشی گروه سلامت در بلایا و فوریت ها
مسئول: دکتر محمودرضا پیروی

سبب شناسی سوانح و حوادث شایع استان اعم از تروماها، سوختگی ها، حوادث جاده ای، خودکشی، مسمومیت ها و حوادث خانگی

سبب شناسی سوانح و حوادث شایع اورژانس ها

بررسی عملکرد و ارتقای کمی و کیفی اورژانس بیمارستانی

بررسی عملکرد و ارتقای کمی و کیفی اورژانس پیش بیمارستانی

ارائه روش كارامد برای کنترل مراكز اورژانس استان جهت ارائه خدمات و کنترل سوانح

بهینه سازی زمان ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی

بررسی شاخص ایمنی بیمارستان (HSI( در برابر بلایا

ارتباط ریز گردها و بیماری های تنفسی

تهیه سند پدافند غیر عامل در اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی

نیاز ها و اولویت های آموزشی مدیریت بحران برای پزشکان عمومی

آمادگی بیمارستان ها در برابر بلایا و بحران

بررسی علل ریشه ای حوادث با تلفات انبوه (MCI) در شیراز 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، حدفاصل سه راه فلسطين و چهار راه ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039