اولویت های پژوهشی گروه مدیریت اطلاعات سلامت

مسئول: دکتر رکسانا شریفیان


مطالعه مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی در راستای ارتقا کیفیت اطلاعات سلامت

مطالعات سامانه های اطلاعات سلامت و سامانه های اطلاعات بیمارستانی

طراحی و الگو سازی سامانه های تصمیم یار و پشتیبان تصمیم سلامت

مطالعات استاندارد سازی داده ها و اطلاعات پزشکی

طراحی و راه اندازی سامانه های اطلاعاتی در حوزه سلامت

مطالعات مرتبط با سلامت همراه

مدل سازی در زمینه های مرتبط با داده های سلامت با به کارگیری روش های داده کاوی

مطالعات مرتبط با پرونده الکترونیکی سلامت

مطالعات مرتبط با سامانه ثبت بیماری ها و داده های سلامت (رجیستری)

مطالعات استاندارد تبادل اطلاعات و مسایل امنیتی مربوطه

مطالعات استانداردهای امنیتی سامانه ها ی اطلاعاتی سلامت

مطالعات یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات سلامت

مطالعات ارزیابی عملکرد سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی

مطالعات امکان سنجی به کارگیری و راه اندازی فناوری های نوین در نظام سلامت

ارزیابی کیفی وب سایت های حوزه سلامت

ارزیابی میزان کارایی و اثر بخشی پروژه های فناوری اطلاعات در حوزه سلامت


 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، حدفاصل سه راه فلسطين و چهار راه ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039