دانشجویان

دانشجویان
علاقه مند به انجام  کار های تحقیقاتی در حوزه مدیریت و اقتصاد نظام  سلامت  جهت همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی  در  مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت دعوت به عمل می آید.
 
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان قصرالدشت، بين خيابان فلسطين و ملاصدرا ،كوچه 29، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی
تلفن: 8-32340774 داخلی 251
فاكس: 32340039              

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت